NOK PELET FABRİKASI KURULDU

12.06.2019
A+
A-

Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak için çeşitli sektörlere yatırım yapan ve geliştiren Nok Grup, Zonguldak'ta Nok Pelet fabrikasını kurdu. Çam ağacından ve benzeri biyolojik atıklarından üretilen pelet nem oranı az olduğundan kalorisi yakacak oduna göre daha yüksektir. Diğer fosil yakıtlara göre daha az tehlikesi bulunmaktadır. Peletin düşük olan nem miktarı yanma sırasında kalori artışını ortaya çıkaracağından çok daha kaliteli bir şekilde ısıtma meydana gelmektedir.

Nok Pelet %100 yerli kaynaktan üretilmesi, elektrik enerjisi üretiminde kullanılbilir ve sürdürülebilir bir kaynak olması fosil yakıt ithalatının azaltılmasında büyük rol alıp ülke ekonomisinede büyük katkı sağlamayı hedeflemektedir.

WEB SİTESİNE GİT